Mặt dây chuyền thanh lịch với hổ phách BALTIC cognac tự nhiên “Amber Tear”