Nhẫn bạc gắn hổ phách Baltic tự nhiên mặt vuông màu đỏ tươi bộ sưu tập”Sangril” mã 906304325

Xuất xứ ;Nga